MENU

Vyprázdnění, dusíkování a dekontaminace potrubí

cisteni-vyprazdnovani-dekontaminace-potrubi-postupVyprázdnění a dekontaminace potrubí s nebezpečnými ropnými látkami se využívá k odstranění zbytků nebezpečných ropných látek z potrubí po jeho odstavení z provozu za účelem opravy nebo likvidace potrubí.

Dekontaminací potrubí se zkrátí doba odstavení potrubí a sníží se náklady na protipožární zabezpečení. Na dekontaminována potrubí se tak může bez omezení svařovat, takže na potrubí může bez problémů pracovat i několik montážních skupin. Proto se dekontaminace používá u oprav potrubí většího rozsahu.

Postup dekontaminace:

  1. Standardním čistícím, resp. dělícím válcem (pístem nebo ježkem) s vysokou účinností se produkt bezpečně vytiskne dusíkem do předem připravené nádrže.
  2. Potrubí se dekontaminuje pohybem "vlaku" dělících válců (pístů), mezi nimiž je potrubí naplněno speciální biodegradačních čistící látkou s různými koncentracemi. Pohyb dělících válců (pístů) se zajišťuje průtokem dusíku (vydusíkovaním), který se používá i na bezpečné vytištění produktu.
  3. V koncovém bodě se kontroluje koncentrace nepolárních extrahovatelných látek (NEL - uhlovodíků C10 až C40). Pokud je koncentrace pod zvolenou hodnotou, akceptovatelnou orgány životního prostředí, dekontaminace končí, pokud hodnota není v povoleném rozmezí, proces se opakuje.

Po provedení dekontaminace je potrubí nejen vyčištěné od zbytků ropných látek, a tak bezpečné pro životní prostředí, ale i vydusíkované (produkt byl bezpečně vytištěn dusíkem), což znamená, že je možné okamžitě zahájit práce na odstaveném potrubí. Práce mohou probíhat současně po celé délce dekontaminována potrubí bez nutnosti sledování výbušnosti prostředí, což snižuje náklady na opatření, které jsou nutné při pracích v místech s potenciálním rizikem výbuchu.

Vydusíkování potrubí se provádí prostřednictvím mobilních dusíkovacích jednotek, které vyrábějí dusík přímo na místě a vysokotlakými čerpadly (kompresory) se dusík vhání pod tlakem do potrubí nebo pomocí vozíků se stlačeným dusíkem.

více informací
Neváhejte nás kontaktovat:
Pro více informací, zašlete nám prosím e-mail a náš kolega se Vám obratem ozve. Předem srdečně děkujeme.
Tato webstránka používá pouze základní, funkční soubory cookies. Více informací najdete zde.
OK