MENU

O společnosti

Společnost SEPS, a.s. vznikla v r. 1996 jako obchodní společnost za výrazné podpory americké firmy T.D. Williamson, Ltd. (www.tdwilliamson.com), se kterou do dnešní doby úzce spolupracujeme.

V současné době společnost SEPS, a.s. poskytuje speciální řešení problémů na potrubí za provozu.

Hlavním předmětem činnosti je diagnostika, oprava a údržba potrubí za provozu. Používané technologie jsou využívané zejména tam, kde není možné odstavit potrubí z provozu, resp. jeho odstavením by hrozily škody způsobené finančními ztrátami odstavení technologie. Společnost využívá specializované postupy pro práce, při kterých by případný styk člověka s produktem (médiem) v potrubí mohl být nebezpečný, případně by jeho únik mohl ohrozit životy a zdraví lidí, nebo mohl způsobit velkou škodu na majetku a životním prostředí.

Veškeré činnosti provádíme podle nejnovějších technologií s ohledem na zajištění maximální bezpečnosti při práci a ochranu životního prostředí. Všechny klíčové činnosti provádí společnost vlastními zaměstnanci s odpovídajícími odbornými znalostmi. Naši zaměstnanci, kteří pracují na průmyslových potrubích a zařízeních za provozu, jsou odborně způsobilí pro práci s toxickými a velmi toxickými látkami a přípravky.

Členem našeho týmu je i specialista na prevenci závažných havárií, který zajišťuje, že námi používané postupy a technologie jsou vždy spolehlivé a bezpečné!

S ohledem na vysokou odbornost je společnost aktivním členem několika odborných svazů a profesních sdružení.

Řídíme se heslem:

NIC NENÍ NEMOŽNÉ!

Tato webstránka používá pouze základní, funkční soubory cookies. Více informací najdete zde.
OK