MENU

Certifikáty

Základním cílem SEPS, a.s. je poskytovat vysoce kvalitní a spolehlivé služby diagnostiky, oprav a údržby potrubí za provozu s maximálním zabezpečením bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a minimálním dopadem na životní prostředí. V maximální míře proaktivně zajišťujeme bezpečnost našich služeb a produktů, a s tím spojenou bezpečnost a ochranu zdraví našich zákazníků, vlastních zaměstnanců a ostatních dotčených třetích stran.

Všechny firemní procesy jsou řízeny integrovaným systém managementu certifikovaným podle norem:

ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 18001

společností DNV GL.

Bezpečnost a ochranu zdraví při práci řídíme navíc systémem:

SCC** (Safety Contractor Checklist)

certifikovaným společností DNV GL

Při svařování se řídíme zavedenou metodikou a pracovními postupy na dodržení vysoké kvality při svařování certifikovanými podle

EN ISO 3834-2

společností VÚZ Certiweld Bratislava.

Naše mobilní laboratoř nedestruktivní defektoskopie (NDT) provádí zkoušení magnetickou práškovou metodou MT, zkoušení kapilárními metodami PT, zkoušení prozářením RT, zkoušení ultrazvukem UT a zkoušení vizuálními metodami VT

akreditované podle normy EN ISO/IEC 17025

Slovenskou národní akreditační službou (SNAS).

Tato webstránka používá pouze základní, funkční soubory cookies. Více informací najdete zde.
OK