MENU

Stress test (zkouška napěťovým přetížením) je komplexní technologickou operací, která se provádí na ocelových potrubích (potrubních rozvodech) po dokončení jejich výstavby s cílem dokonale prověřit celkovou bezpečnost (integritu) potrubí. Provedením stress testu se také zvýší budoucí provozní spolehlivost potrubí a prodlouží se jeho životnost.

Pozitivní účinky stress testu na potrubí:

  • odhalení kritických chyb (defektů) a zablokování růstu chyb (defektů) pod kritických typů trhlin
  • odstranění lokálních špiček napětí v místech geometrických nerovností,
  • odstranění nebezpečných zbytkových napětí z výroby trubek, svařování a pokládky potrubí,
  • prokázání mechanické pevnosti a integrity zkoušeného potrubí,
  • zvýšení budoucí provozní bezpečnosti a životnosti potrubí,
  • možné zvýšení maximálního provozního tlaku u stávajících potrubí.

Příprava stress testu
Před provedením stress testu se na základě konkrétních a známých údajů o materiálech jednotlivých trubek a trase potrubí vypracuje podrobný projekt zkoušek, celkový technologický postup a harmonogram prací.

Vlastní stress test
Podstatou stress testu je řízeno tlakování zkoušeného potrubí vodou, při kterém tlak vody uvnitř potrubí vyvolá ve stěně potrubí napětí na úrovni meze kluzu materiálu. Zvýšené namáhání stěny potrubí způsobené tlakem vody tak způsobí významné snížení špiček namáhání v důsledku rovnoměrného přerozdělení zbytkových namáhání ve stěně potrubí.

V místech chyb (defektů) se vytvoří zóny plastických deformací, které způsobí otevření případných kritických defektů nebo zablokování pod kritických defektů typu trhlin vyvoláním předpětí v čele trhliny. Plošné chyby (defekty) pod kritické velikosti se preformují do tvaru, který je celkově pro namáhání příznivější.

více informací
Neváhejte nás kontaktovat:
Pro více informací, zašlete nám prosím e-mail a náš kolega se Vám obratem ozve. Předem srdečně děkujeme.
Tato webstránka používá pouze základní, funkční soubory cookies. Více informací najdete zde.
OK