MENU

Provádíme koordinaci svařování (při svařování) podle normy EN ISO 3834-2 vlastními mezinárodními svářečskými inženýry.

Koordinaci svařování provádějí naši mezinárodní svářečského inženýři (IWE, EWE) podle normy EN ISO 14731 zejména v následujících oblastech:

 • přezkoumání požadavků na svařování, tj. posouzení schopnosti dodavatele splňovat požadavky odpovídajících norem,
 • technické posouzení požadavků na svařování z hlediska základních materiálů, svarových spojů a jejich přijatelnosti a kvality,
 • posouzení, hodnocení a schválení kvalifikací svářečského personálu,
 • řízení přípravy výroby z hlediska stanovených postupů svařování, posloupnosti zhotovování svarů, podmínek prostředí a zabezpečení výrobních zkoušek,
 • příprava a zajištění schválení postupů svařování WPQR,
 • vypracování stanovených postupů svařování WPS,
 • posouzení vhodnosti svařovacích materiálů z hlediska jejich kvality, svařitelnosti, skladování a manipulace s nimi,
 • kontrola kvality základních materiálů jejich skladování, manipulace s nimi a zajištění jejich sledovatelnosti,
 • provádění kontroly a zkoušení před svařováním, tj. kvalifikace svářeče (pracovní zkoušky svářečů), kontrola vhodných základních svařovacích materiálů, příprava spoje a vhodnost pracovních podmínek pro svařování,
 • provádění kontroly a zkoušení během svařování, tj. parametry svařování, teplota předehřevu, posloupnost svařování a vizuální kontrola svarového spoje,
 • provádění kontroly a zkoušení po svařování, tj. vizuální kontrola, kontrola rozměrů svarových spojů a nedestruktivní zkoušení vlastním mobilním akreditovanou laboratoří NDT,
 • posuzování dodržování požadavků při tepelném zpracování po svaření,
 • navrhování nápravných opatření při neshodách a opětovné hodnocení opravovaných svarů,
 • zajišťování identifikace a sledovanost procesů svařování,
 • vyhotovování záznamů o jakosti při svařování,
 • další činnosti související se svařováním.
více informací
Neváhejte nás kontaktovat:
Pro více informací, zašlete nám prosím e-mail a náš kolega se Vám obratem ozve. Předem srdečně děkujeme.
Tato webstránka používá pouze základní, funkční soubory cookies. Více informací najdete zde.
OK