MENU

Akreditovaná laboratoř NDT

Defektoskopické zkoušky (NDT) provádíme vždy nezávisle a nestranně!


Defektoskopické zkoušky (NDT) a jejich hodnocení zajišťujeme na úrovni nezávislého a nestranného subjektu akreditovaného podle normy EN ISO 17025 Slovenskou národní akreditační službou (SNAS).

Akreditace je atestace třetí stranou týkající se subjektu posuzování shody, která slouží jako oficiální důkaz kompetentnosti plnit specifické úkoly posuzování shody. (EN ISO/IEC 17000, čl. 5.6)

Akreditované metody nedestruktivního zkoušení (NDT):Akreditovaná laboratoř NDT podle ISO 17025

 • zkoušení magnetickou práškovou metodou MT,
 • zkoušení kapilárními metodami PT,
 • zkoušení prozářením RT,
 • zkoušení ultrazvukem UT,
 • zkoušení vizuálními metodami VT,

Neakreditované metody poskytované laboratoří NDT: 

 • zkouška těsnosti LT,
 • pozitivní materiálová identifikace (PMI), analýza a třídění kovů
 • spektrální analýza kovových materiálů,
 • TOFD (Time Of Flight Diffraction),
 • PA (Phased Array),
 • LRUGW (Long Range Ultrasonic Guided Waves),
 • PEC (Pulsed Eddy Current),
 • EMAT (Electro Magnetic Acoustic Transducers),
 • a další specializované metody ve spolupráci s našimi zahraničními partnery.
Tato webstránka používá pouze základní, funkční soubory cookies. Více informací najdete zde.
OK