MENU

Posouzení vad (defektů) potrubí a svarů

hodnoceni-posouzeni-chyb-vad-defektu-potrubi-vykopPosouzení vady (chyby, resp. defektu) potrubí a svarů zjištěné vnitřní inspekcí nebo metodami NDT a zhodnocení jejich závažnosti z pohledu bezpečnosti a spolehlivosti dalšího provozu a návrh opravy.

Rozdělení chyb podle jejich původu:

  1. chyby z výroby (např. vysoké vnitřní pnutí z výroby, zeslabení stěny, necelistvosti uvnitř materiálu, povrchové trhliny, chyby v podélných nebo spirálních svarech a další)
  2. chyby z výstavby a montáže (např. vnitřní pnutí z montáže, svařování a pokládky trub, promáčknuté plochy trubek od kamenů na dně výkopu, vrypy od mechanismů, chybné montážní svary a další)
  3. chyby vzniklé během provozu (např. poškození třetími stranami, koncentrace napětí vlivem sesouvání svahů, úbytky materiálu způsobené různými typy koroze např. plošná koroze, důlková koroze, síťové trhliny koroze pod napětím způsobené vysokým vnitřním pnutím a vlivem chemického složení prostředí (SCC - Stress Corrosion Cracking), únavové trhliny v místech koncentrátorů napětí způsobené kolísáním tlaku během provozu apod.)

 

Hodnocení závažnosti chyb potrubí a svarů z pohledu bezpečnosti a spolehlivosti další provozu provádíme specializovanými výpočty podle mezinárodně uznávaných metodik ASME B31.G, modifikované ASME B31.G, RSTRENG a DNV-RP-F101.

Na základě výpočtu závažnosti chyby navrhujeme přímo i metodu vhodné opravy.

více informací
Neváhejte nás kontaktovat:
Pro více informací, zašlete nám prosím e-mail a náš kolega se Vám obratem ozve. Předem srdečně děkujeme.
Tato webstránka používá pouze základní, funkční soubory cookies. Více informací najdete zde.
OK