MENU

Studie a posouzení bezpečnosti provozu potrubí

posouzeni-zhodnoceni-bezpecnosti-potrubiVypracováváme studie a posudky:

  • posouzení přípustnosti chyb (vad, defektů) na potrubí a ve svarech,
  • hodnocení stavu bezpečnosti potrubí, resp. potrubního rozvodu,
  • analýza příčin porušení potrubí a potrubních rozvodů a návrh na prodloužení jejich životnosti,

 

Posudková činnost zahrnuje:

posouzeni-chyby-vad-defekt-svar

  • technické posouzení aktuálního stavu (včetně materiálového, statického a dynamického posouzení), spolehlivosti a zbytkové životnosti s návrhem technických opatření pro další bezpečný provoz,
  • znalecké posouzení inženýrských staveb a objektů, potrubí, potrubních rozvodů včetně posuzování zabudovaných stavebních konstrukcí, kvality provedených stavebních prací, poruch staveb, soulad realizace s projektovou dokumentací, jevy a odpovědnosti v dodavatelsko - odběratelských vztazích apod.,
  • environmentální posouzení vlivů výstavby, rekonstrukce, oprav a údržby technických zařízení v plynárenském a petrochemickém průmyslu na životní prostředí.

Studie a posudky vypracovává tým zkušených odborníků z různých oblastí.

více informací
Neváhejte nás kontaktovat:
Pro více informací, zašlete nám prosím e-mail a náš kolega se Vám obratem ozve. Předem srdečně děkujeme.
Tato webstránka používá pouze základní, funkční soubory cookies. Více informací najdete zde.
OK