MENU

Rychlá navigace k řešení problému

Máte problém na potrubí, svaru nebo potrubím rozvodu, nebo potřebujete poradit s volbou vhodného produktu nebo metody pro diagnostiku, opravu a údržbu potrubí? Neváhejte nás kontaktovat! Najdeme pro Vás vhodné řešení. ...(Kontaktujte nás.)

Na této stránce níže najdete popisy různých postupů, kterými už více, jak 20 let bezpečně a spolehlivě řešíme problémy pod tlakem za provozu:

Oprava úniku (netěsnosti)

Oprava a odstranění úniku média
(netěsnosti) z potrubí nebo na přírubě,
na hrdle z tlakové nádoby, nádrže apod.
pod tlakem ZA PROVOZU.

Oprava poškozeného potrubí, koroze a chyby ve svarech

Oprava poškozeného potrubí,
oprava různých typů koroze,
oprava chyb ve svarech apod.
pod tlakem ZA PROVOZU.

Výměna uzávěru pod tlakem za provozu

Výměna poškozeného uzávěru,
nefunkčního uzávěru, uzávěru s únikem
produktu apod., Napojení technologie
pod tlakem ZA PROVOZU.

Defektoskopické (NDT) zkoušky (standardní a speciální)

Standardní defektoskopické (NDT) zkoušky
VT, PT, MT, RT, UT, LT
a speciální NDT zkoušky TOFD, PA,
SLOFEC ™, PEC, EMAT, LRGW a další.

Diagnostika a hodnocení stavu potrubí a trubek

Diagnostika a hodnocení stavu potrubí,
trubek uvnitř průmyslových zařízení
jako jsou chladiče, kondenzátory, výměníky,
kotle, parní přehříváky apod.

Napojení nového potrubí a změna trasy (přeložka)

Napojení nového potrubí (odbočka,
přípojka) na staré potrubí, nádobu, nebo
nádrž, změna trasy (přeložka) potrubí,
napojení nové technologie ZA PROVOZU.

Dodatečná instalace měřicích a odběrných míst

Instalace nových odběrných a měřicích
prvků (měřicích a odběrných míst)
na potrubí, tlakovou nádobu nebo nádrž
ZA PROVOZU

Vyčištění a vysušení potrubí a potrubního rozvodu

Vyčištění potrubního rozvodu,
vysušení potrubí a odstranění
nadměrné vlhkosti z potrubního
rozvodu.

Vyprázdnění, vydusíkování a dekontaminace potrubí

Bezpečné vyprázdnění potrubí
dusíkem, vydusíkování potrubí
a dekontaminace potrubí
odstraněním nebezpečných látek.

Tato webstránka používá pouze základní, funkční soubory cookies. Více informací najdete zde.
OK