MENU

Inženýrská činnost, kontrola a koordinace

Za účelem odborné a plánované technické přípravy dodávek zajišťovaných vlastními kapacitami nebo dodávkách zajišťovaných jinými organizacemi provádíme inženýrskou činnost a projektový management (řízení projektů) stavebních činností v oblasti potrubních, energetických a liniových staveb. Činnosti provádíme prostřednictvím pracovníků kvalifikovaných v oboru Pozemní stavby a Inženýrské stavby (potrubní, energetické a jiné liniové stavby).

V rámci inženýrské činnosti provádíme:

  • koordinace projektové dokumentace,
  • koordinace bezpečnosti na staveništi,
  • průběžné sledování a řízení realizačního týmu během zpracování a realizace projektu, koordinace činností se stavebním dozorem stavebníka (provozovatele), resp. s řídícími pracovníky dodavatelů, subdodavatelů, poradců a poskytovatelů služeb na optimální dosažení cílů projektu,
  • přijímání a realizaci nápravných a preventivních činností během realizace projektu, aktivní řešení proběhnuvších problémů během přípravy nebo realizace projektu,
  • řízení a koordinování rozhraní mezi všemi činnostmi projektu, resp. díla pro zajištění plného pokrytí jeho rozsahu a optimální využití dostupných finančních, technických, lidských a časových zdrojů,
  • koordinaci a řízení změn projektu před dokončením, získávání potřebných souhlasných stanovisek stavebníka (provozovatele), orgánů činných ve stavebním řízení, resp. ostatních dotčených a zainteresovaných stran, zajišťování zapracování těchto změn do dokumentace skutečného provedení stavby, resp. díla.
  • další inženýrské činnosti pro včasné a kvalitní provedení díla.
více informací
Neváhejte nás kontaktovat:
Pro více informací, zašlete nám prosím e-mail a náš kolega se Vám obratem ozve. Předem srdečně děkujeme.
Tato webstránka používá pouze základní, funkční soubory cookies. Více informací najdete zde.
OK