MENU

Hodnocení a posouzení stavu potrubí a svarů

Máte zájem o zhodnocení stavu nebo posouzení zbytkové životnosti Vašeho potrubí? Neváhejte nás kontaktovat. Navrhneme Vám vhodné řešení přímo pro Vaše potrubí. ... (Kontaktujte nás.)
Hodnocení stavu potrubí

Hodnocení stavu potrubí, analýza
příčin porušení, návrh oprav
a opatření k prodloužení
jejich životnosti.

Posouzení vad

Posouzení vad (defektů, poškození) potrubí
a svarů zjištěných vnitřní inspekcí
nebo metodami NDT a zhodnocení
jejich závažnosti a návrh opravy.

Posouzení spolehlivosti a životnosti

Posouzení spolehlivosti a životnosti
potrubí a potrubních rozvodů
a návrh opatření k prodloužení
jejich životnosti.

Analýza a hodnocení rizik

Analýza a hodnocení rizik provozu
potrubí a potrubních systémů,
tlakových nádob a nádrží.

Studie a posouzení bezpečnosti

Studie a posouzení přípustnosti vad
(defektů a poškození), hodnocení stavu
bezpečnosti, analýza příčin porušení
potrubních systémů.

Kontrola technického stavu

Kontrola technického stavu
potrubí, tlakových nádob a nádrží
s obsahem nebezpečných látek
a návrh opatření na jeho zlepšení.

Tato webstránka používá pouze základní, funkční soubory cookies. Více informací najdete zde.
OK