MENU

Diagnostika, oprava a údržba potrubí za provozu

Diagnostika stavu

Diagnostika (inspekce) stavu potrubí,
nedestruktivní defektoskopie (NDT),
materiálová analýza kovů (PMI),
detekce a lokalizace úniků.

 

Hodnocení a posouzení

Hodnocení stavu potrubí,
posouzení závažnosti vad potrubí,
posouzení spolehlivosti a životnosti,
analýza a hodnocení rizik provozu.

Oprava a údržba

Oprava potrubí a svarů ZA PROVOZU,
výřez a výměna části potrubí,
výměna uzávěru za provozu,
oprava úniku média za provozu.

Rekonstrukce a obnova

Rekonstrukce a rehabilitace potrubí,
prodloužení životnosti potrubí,
prověření stavu bezpečnosti,
sušení potrubí.

Úpravy a zásahy do potrubí

Zhotovení přípojky a odbočky (navrtávky),
změna trasy (přeložky) potrubí,
napojení nové technologie,
dodatečná instalace měřicích míst.

Čištění a dekontaminace

Vnitřní čištění potrubí, výroba
čisticích komor, vyprazdňování
a dekontaminace, přečerpávání
zemního plynu.

Inženýrské činnosti

Inženýrská činnost a řízení projektů,
specializované postupy svařování,
projekce a konstrukce,
tvorba provozní dokumentace.

Ocelové konstrukce

Posouzení přípustnosti vad a defektů,
analýza příčin porušení, vyhledávání kritických
míst a návrh opatření na prodloužení

Ostatní činnosti

Utahování přírubových spojů,
servis zařízení T.D. Williamson,
servis ukazatelů PIG-SIG®,
obnova (repase) objímek PLIDCO®

Tato webstránka používá pouze základní, funkční soubory cookies. Více informací najdete zde.
OK