MENU

Prověření stavu bezpečnosti potrubí

provereni-stavu-bezpecnosti-potrubi-zkouska-napetovym-pretizenimTlaková reparace je řízeným napěťovým přetížením vybrané trasy potrubí, kterým se prověřuje jeho integrální bezpečnost a prokazují, obnovují a případně vylepšují jeho technické vlastnosti.

Současná technologie tlakové reparace je výsledkem rozsáhlého 20 ročního výzkumného programu, kterým se ověřovalo chování typických chyb (vad) v plášti potrubí a ve svarech. Sledovalo se jejich "chování" během řízeného napěťového přetížení a následně se zjištěné výsledky ověřovali simulací dlouhodobého provozu.

Důvody pro provedení tlakové reparace:

  • potřeba zvýšení provozního tlaku potrubí,
  • nutnost prokázání bezpečnosti a spolehlivosti potrubí,
  • nárůst provozních nákladů na opravy potrubí zvýšeným výskytem poruch,
  • zjištění poškození potrubí poruchami způsobenými vnitřním pnutím (např. Koroze pod napětím – Stress Corrosion Cracking) nebo chybami z výroby trubek (metalurgické problémy).

Pokud není potrubí kontrolované vnitřní inspekcí, jedná se o jedinou spolehlivou metodu ověření bezpečnosti další provozu!

Tlaková reparace je řízeným napěťovým přetížením vybraného úseku potrubí tlakem vody.

Napěťové přetížení potrubí se provádí vodou speciálně upravenými tlakovacími čerpadly. Proces přetěžování je řízen systémem mimořádně přesného měření vyvolaného přetlaku v potrubí, jeho průběžným on-line vyhodnocováním a následnou regulací tlakovacích čerpadel. Celý proces je řízen specializovaným technologickým postupem vyvinutým jako výsledek přes 20leté výzkumné práce.

Při dosažení požadovaného zatížení chyby (vady) s dostatečnou statickou únosností (tzv. Pod kritických chyb) dojde k vytvoření tlakového předpětí v okolí chyby, které zablokuje její případný další rozvoj a výrazně prodlouží únavovou životnost.

Při dosažení mezního zatížení chyby (vady) s nedostatečnou statickou únosností (tzv. Nadkritický chyba) plastické změny pokračují, až dojde k jejímu bezpečnému otevření. Tato se následně dohledá a lokální opraví výřezem a výměnou za nové potrubí.

více informací
Neváhejte nás kontaktovat:
Pro více informací, zašlete nám prosím e-mail a náš kolega se Vám obratem ozve. Předem srdečně děkujeme.
Tato webstránka používá pouze základní, funkční soubory cookies. Více informací najdete zde.
OK