MENU

Diagnostika, opravy a údržba potrubí za provozu

Diagnostika, oprava a údržba potrubí, potrubních systémů, tlakových nádob a nádrží na přepravu a rozvody plynných a kapalných médií za provozu: plynovody, ropovody, produktovody, potrubí přepravující chemické látky, vodovody včetně odpadních vod a potrubí v ČOV, teplovody, parovody, horkovody, potrubí v teplárnách a jaderných elektrárnách a ostatní ocelové konstrukce a průmyslová zařízení.

Diagnostika, oprava a údržba potrubí za provozu

Staráme se o spolehlivost Vašich potrubí!

Diagnostika a hodnocení stavu

diagnostika a lokalizace vad (defektů a poškození) potrubí a svarů; nedestruktivní defektoskopie (NDT) mobilní akreditovanou laboratoří; hodnocení stavu a závažnosti poškození; zkouška těsnosti; pozitivní materiálová identifikace (PMI), třídění a analýza kovů; materiálová analýza kovů pro účely svařování; detekce a lokalizace úniků vody, kapalin a plynů; hodnocení a posuzování spolehlivosti a životnosti; diagnostika chladičů, výměníků a kondenzátorů; analýza a hodnocení provozních rizik; Risk-Based Inspection (RBI); budování Pipeline Integrity Management Systému (PIMS)

Opravy a údržba potrubí

oprava potrubí a potrubních rozvodů za provozu; oprava svarů; oprava koroze; oprava úniku vody, kapalin a plynů; balonování a propojové práce; uzavření potrubí za provozu; zhotovení přípojky a odbočky z potrubí, tlakové nádoby a nádrže za provozu; výřezy a výměna součástí potrubí; prodloužení životnosti a prověření celistvosti (integrity) potrubí tlakovou reparací

Úpravy a čištění potrubí

vnitřní čištění potrubí; výroba vysílacích a přijímacích komor pro čisticí a inspekční válce; vyprazdňování, dekontaminace a konzervace potrubí s nebezpečnými látkami; dusíkování; odstranění nadměrné vlhkosti; přečerpávání zemního plynu mobilním kompresorem; překládka potrubí a změna trasy za provozu; hydraulická tlaková zkouška a stress test; sušení potrubí; komplexní rekonstrukce a rehabilitace potrubí; dodatečná instalace měřicího a odběrného místa

Tato webstránka používá pouze základní, funkční soubory cookies. Více informací najdete zde.
OK