MENU

Diagnostické metody NDT dělíme na:

  • Screeningové metody NDT
  • Kvantifikační metody NDT

Screeningové metody NDT nám dávají rychlý obraz o celkovém stavu konstrukce (ocelové konstrukce, potrubí, svarů apod.), kdy ještě nevíme přesně definovat a lokalizovat případné vady, protože se ještě neprojevují nebo chceme rychle identifikovat problémové oblasti. Případně o nich víme, jen chceme rychle zjistit, zda známe všechny vady nebo pouze některé, protože nejhoršími vadami jsou právě ty, o kterých nevíme!

  • Pulzní vířivé proudy (PEC),
  • Nasycené nízkofrekvenční vířivé proudy (SLOFEC™),
  • Řízené ultrazvukové vlny s velkou vlnovou délkou (LRUT/GW – Guided Waves).

Kvantifikační metody NDT se používají pro přesné určení rozměrů vady, její pozice, orientace, charakteru apod. Standardní metody jako jsou VT (vizuální kontrola), MT (magnetická kontrola), PT (penetrační zkouška), UT (ultrazvuková zkouška) a RT (zkouška prozářením) využíváme prostřednictvím vlastní mobilní akreditované laboratoře NDT.

V případě potřeby identifikace výrobních vad, únavových trhlin, korozního praskání, eroze, určitých typů koroze, špatně provařeného kořene nebo pórovitosti svaru apod. používáme pokročilé diagnostické metody NDT jako jsou:

  • TOFD (Time Of Flight Difraction),
  • Phased Array,
  • EMAT.
Pulzní vířivé proudy (PEC)


Rychlé zmapování (měření) zbytkové
tloušťky stěny přes izolaci.

SLOFEC™

 

Rychlá kontrola stavu potrubí,
kontrola stavu tlakové nádoby a nádrže.

Guided Waves

Rychlé zjištění korozivních úbytků
a plošných vad na potrubí pod izolací.
Kontrola stavu potrubí v chráničce
nebo potrubí vedeném v zemi.

TOFD


Detailní kontrola svarů s
digitálním záznamem.

Phased Array


Diagnostika a kontrola geometricky
složitých součástí ocelových konstrukcí.

EMAT


Nekontaktní měření tloušťky materiálu
přes nátěry, izolaci nebo korozi.

Tato webstránka používá pouze základní, funkční soubory cookies. Více informací najdete zde.
OK