MENU

Oprava a údržba potrubí a svarů za provozu

Potřebujete provést opravu nebo údržbu potrubí za provozu? Máte defekt, korozi nebo únik (netěsnost) na potrubí,  svaru, přírubě nebo uzávěru? Neváhejte nás kontaktovat. Najdeme pro Vás vhodné řešení opravy bez odstavení provozu. ...(Kontaktujte nás.)
Oprava potrubí za provozu

Oprava potrubí a svarů za provozu použitím
svařovaných ocelových objímek,
mechanických objímek PLIDCO®
nebo kompozitní bandáže.

Výřez a výměna části potrubí

Výřez a výměna části potrubí
za provozu za účelem výměny
nového kusu nebo úpravy
trasy potrubí.

Uzavření potrubí za provozu

Uzavření (stoplování) potrubí za provozu
za účelem opravy nebo jiného
nutného zásahu do potrubí
bez odstavení provozu.

Balonování

Zabránění přístupu nebezpečného média
do prostoru montážních, řezačských
a svářečských prací během opravy
nebo montáže potrubí.

Propojové práce

Vzájemné propojení potrubí
za účelem opravy, rekonstrukce nebo
změny trasy, resp. napojení
nové trasy (přeložky) potrubí.

Havarijní oprava

Pro naše smluvní partnery
provádíme havarijní opravy
potrubí a potrubních systémů.

Oprava úniku média

Oprava a zamezení úniku média
(vody, kapaliny, páry, plynu…)
z potrubí, svaru nebo na přírubě
za provozu.

Výměna uzávěru

Výměna poškozeného nebo
jiným způsobem nefunkčního
uzávěru za provozu.

Výměna nefunkční technologie

Výměna poškozené nebo
jiným způsobem nefunkční
technologie, resp. napojení nové
technologie za provozu.

Tato webstránka používá pouze základní, funkční soubory cookies. Více informací najdete zde.
OK